Kan man få en hjärnskada om man dricker mycket alkohol, förlorar man hjärnceller?

Publicerad 13 maj 2014 (uppdaterad 13 mars 2018)

Alkohol utgör ett gift för kroppens organ och inte minst för hjärnan och dess celler. Varje gång en person dricker sig berusad påverkas hjärnans funktioner negativt och bland annat nervcellernas funktion och livslängd. Om en person dricker mycket alkohol kan det leda till permanenta hjärnskador som tar sig olika mer eller mindre typiska uttryck. Riskerna för hjärnskador ökar i förhållande till hur mycket alkohol som dricks och om det sker regelbundet över en längre tid. En viktig upptäckt som allt fler forskare sluter sig till är att ett plötsligt avbrott från en längre period av alkoholtillförsel i sig kan leda till allvarliga hjärnskador. Så det är inte enbart den aktiva perioden av alkoholdrickande som kan leda till allvarliga hjärnskador och sjukdomstillstånd utan även otillräcklig vård vid avslutat drickande.

Källa:
"Beroendemedicin" av Johan Franck och Ingrid Nylander (2015) Studentlitteratur

Fler vanliga frågor

Faktablad