Kan man bli schizofren av cannabis?

Publicerad 2 maj 2014 (uppdaterad 15 oktober 2020)

Detta är ett område som det forskas mycket kring men än så länge är kunskapsläget oklart. Det finns helt klart ett samband mellan cannabisrökning och förekomst av schizofreni. Men det är inte helt klarlagt hur detta samband ska tolkas.

Det finns belägg i forskning för att cannabis ökar risken för att utlösa schizofreni hos redan känsliga individer. Det gäller alltså människor som har schizofreni latent (förutsättningar för sjukdomen finns i hjärnan sedan innan men sjukdomen har inte brutit ut). Cannabis kan även förvärra sjukdomstillstånd för personer som redan insjuknat i schizofreni.

Källa:

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA)

Fler vanliga frågor

Faktablad