Kan droger skada miljön?

Publicerad 9 april 2018

Ja, både framställningen och användningen av alkohol, narkotika och tobak skadar och påverkar miljön. Odlingar av tobak och narkotika (och till viss del alkohol) bidrar till exempel till skogsskövling och man använder skadliga bekämpningsmedel. En del av restavfallet från produktionen skadar både marken och dricksvattnet. Användning av tobak bidrar bland annat till nedskräpning i form av fimpar, gamla snusar, cigarettpaket och snusdosor och en del ämnen sprids även till våra vattendrag. När man använder narkotika och läkemedel är det en hel del som hamnar i våra avlopp. Det påverkar bland annat hormonerna hos fiskar, fåglar, grodor och andra djur och organismer i våra vatten.

Källa:
Folkhälsomyndigheten
EMCDDA

Faktablad