Jag undrar ifall de som börjar snusa löper mindre risk att börja röka?

Publicerad 4 april 2014 (uppdaterad 27 mars 2018)

Nej, det finns inget belägg för att snusning skulle minska risken för att börja röka. Snus och cigaretter innehåller det beroendeframkallande ämnet nikotin. Om man blivit nikotinberoende genom snusning så är nikotinberoendet istället en stark riskfaktor för rökning (tobaksanvändning i stort).

Källor:
J Franck & I Nylander, Beroendemedicin 2015
Skolelevers drogvanor 2017

Fler vanliga frågor

Faktablad