Jag är lärare. En av mina elever har ställt frågan vad man ska göra om man har en kompis som använder droger.

Publicerad 26 januari 2015 (uppdaterad 10 juni 2019)

Först tycker jag att du ska berätta för eleven att det inte är dennes ansvar att ta hand om en kompis och lösa en så allvarlig situation. Eleven kan ha gått runt med oro ganska länge och kan behöva höra det. Som vuxna vill vi ju lära barn och ungdomar att stötta varandra och utveckla sin empatiska förmåga men det är lika viktigt att bekanta dem med gränserna för detta. Ansvaret för en kompis mående när det kommer till allvarliga situationer sträcker sig till att be vuxna om hjälp.

Att eleven ställer frågan till dig talar för att ni har en god relation och att eleven litar på dig. Använd förtroendet och be eleven att berätta för dig vem det handlar om så du kan se till att kompisen kan få hjälp. Det finns stor anledning för dig att vara varsam med eleven då situationen kan vara mycket svår för eleven som riskerar utfrysning och liknande reaktioner från mindre förstående kompisar. Det kan vara bra att vara öppen med eleven kring vad som kommer att hända med kompisen. Att du informerar eleven om skolans rutiner för att göra processen lite mer verklig och mindre skrämmande. Tryck på att ni tillsammans hjälper kompisen; att det handlar om omsorg om kompisen snarare än att sätta dit och avslöja.

Fler vanliga frågor

Faktablad