I vilken ålder börjar ungdomar att dricka alkohol?

Publicerad 27 januari 2015 (uppdaterad 26 februari 2019)

Alla ungdomar dricker inte alkohol. De som börjar dricka alkohol gör det oftast under tonåren men sedan ett tiotal år tillbaka är det faktiskt allt fler ungdomar som väljer att avstå. År 2018 uppgav 12 % av eleverna i årskurs nio att de debuterat med alkohol innan 13 års ålder. I samma grupp svarade 36 % av pojkarna och 43 % av flickorna i årskurs 9 att de druckit alkohol under de senaste 12 månaderna. Alltså färre än hälften. Motsvarande siffra för årskurs två på gymnasiet var 70 % för pojkar respektive 75 % för flickor.

Rapporten nedan är intressant om du vill läsa mer om hur skolelever svarar på frågor om alkohol och andra droger och om hur man kan tolka de senaste årens trend med minskat drickande under tonåren.

Källor:
CAN - Skolelevers drogvanor 2018

Fler vanliga frågor

Faktablad