I vilken ålder börjar ungdomar att dricka alkohol?

Publicerad 13 maj 2014 (uppdaterad 28 mars 2018)

Det finns inget enkelt svar på denna fråga men en spännande utveckling. Ett fåtal börjar tidigt, andra senare och vissa börjar inte alls. I CAN:s undersökning "skolelevers drogvanor" ställs frågan om personen druckit ett glas alkohol vid 13 års ålder eller tidigare. 11 % av eleverna i årskurs nio och 14 % av eleverna i årskurs 2 på gymnasiet uppger att de gjort det. Här ställs även frågan om eleverna varit berusade vid 13 års ålder eller tidigare vilket rapporteras av 4 % i årskurs nio och 6 % i årskurs 2 på gymnasiet.

Men som jag nämnde tidigare så är det viktigt att komma ihåg att det inte är alla ungdomar som dricker alkohol. De senaste åren är det faktiskt fler och fler som inte väljer att göra det. År 2017 uppgav ca 62 % av pojkarna och 57 % av flickorna i årskurs 9 att de inte hade druckit alkohol alls under de senaste 12 månaderna. I årskurs 2 på gymnasiet var motsvarande siffror för pojkar 27 % och flickor 23 %.

Källa:
CAN - Skolelevers drogvanor 2017

Fler vanliga frågor

Faktablad