Hur vanligt är det att det förekommer alkohol i filmer?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 28 mars 2018)

Alkohol förekommer ganska mycket i film och på TV, även i filmer som riktar sig till barn och unga trots att de flesta länder har lagar som säger att det är förbjudet. Förutom TV-reklam, vintips i morgonsoffor, matlagningsprogram och olika livsstilsprogram förekommer alkohol i hela 86% av 300 undersökta filmer i en studie från 2011.

Vi vet också sedan tidigare att unga i hög utsträckning använder samma medier som vuxna, tex. sociala medier, dagstidningar och TV där det kan finnas reklam för alkohol. I en undersökning från 2016 beräknades det att personer mellan 15 och 24 år i genomsnitt tar del av 280 alkoholreklam och alkoholbudskap via sociala och traditionella medier per vecka.

Källor:
CAN:s tidskrift Alkohol och narkotika med tema alkoholreklam
IQ:s rapport Alkoholreklamens framväxt

IQ:s rapport "Så nås unga av alkoholreklam och alkoholbudskap" 2016

Faktablad