Hur vanligt är det med droger i världen?

Publicerad 15 maj 2014 (uppdaterad 26 januari 2018)

Ordet droger syftar på flera olika saker och här redogörs för alkohol, tobak och narkotika. Droger används över hela världen i varierande grad.

Alkohol
Nästan hälften av väldens vuxna befolkning har druckit alkohol någon gång under livet. I 2014 års rapport om alkohol och hälsa från Världshälsoorganisationen (WHO) hade 61,7 % av världens befolkning inte druckit alkohol alls under de senaste 12 månaderna. 13,7 % av dessa hade druckit alkohol tidigare men slutat för mer än 12 månader sedan. Nästan hälften (48 %) av den globala vuxna befolkningen hade aldrig konsumerat alkohol.

Tobak
Världshälsoorganisationen uppskattar att det finns omkring 1 miljard rökare i världen.

Narkotika:
Uppskattningsvis 5 procent av den vuxna befolkningen i världen använde narkotika minst en gång under år 2015. Detta enligt en årlig rapport från FN:s drog- och brottsbekämpningsbyrå UNDOC.

Generellt om drogundersökningar:
Att olika typer av droger används över hela världen vet vi utifrån olika typer av undersökningar men mer exakt hur vanligt det är att människor använder droger är en fråga som är svår att ge ett bra svar på. Bland annat är den legala statusen samt den sociala acceptansen olika för olika typer av droger vilket påverkar både mätmetoder och människors benägenhet att svara på frågor. De frågeundersökningar som görs över världen är alltså till viss del gjorda med lite olika metoder vilket gör dem svåra att jämföra. Man kan dock mäta och uppskatta droganvändande på andra sätt än genom frågeundersökningar. Man kan exempelvis mäta antalet patienter med drogrelaterade diagnoser samt dödsfall relaterade till droger. Man kan även mäta annat så som beslag från tull och polis eller halter av olika ämnen i avloppsvatten m.m.

Källa:
Global status report on alcohol and health 2014 (WHO)

Tobacco fact sheet (WHO)

World drug report 2017 (UNODC)

Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning (CAN)

Fler vanliga frågor

Faktablad