Hur tar kroppen stryk av kokain?

Publicerad 25 mars 2014 (uppdaterad 28 mars 2018)

Kokain tillhör gruppen centralstimulerande medel och kan ge upphov till känslor av ökad livlighet och energi, minskad trötthet samt en känsla av välbefinnande. Dessa känslor ersätts dock efter några dagars eller veckors missbruk av utbrändhet och abstinens. Drogen resulterar ofta i ett starkt, tvångsmässigt, psykiskt behov.

Kroppsligt ger drogen ett kraftigt höjt blodtryck, vilket kan orsaka hjärtproblem och stroke, speciellt efter upprepat bruk. Kokainanvändande kan även resultera i andningssvårigheter och kramper.

Även om kokain till en början kan resultera i ökat intresse för sex, minskar senare sexintresset. Dessutom resulterar kokainanvändande i bristande riskbedömningar och individen har en ökad tendens att t.ex. ha oskyddat sex. Hos mannen kan kokainmissbruk resultera i impotens. Hos kvinnan kan kokain resultera i kramper i livmodern, blödningar, missfall och fosterskador. Andra långtidseffekter är t.ex. aptit- och viktförlust.

På grund av att kokain minskar hungerkänslor finns det vid lång tids användande risk för utvecklande av olika sjukdomar orsakade av vitaminbrist och undernäring. Missbruk av kokain kan även resultera i matsmältningsproblem och diarré. Inte sällan påverkas balans och kroppsrörelser.

Efter en längre tids användande av kokain ersätts ruset gradvis av rastlöshet, extrem retlighet, sömnlöshet, misstänksamhet, delirium, hallucinationer och vanföreställningar. Vanföreställningar kan vara upplevelser av hur insekter och maskar kryper under huden. Detta tillstånd kallas kokainpsykos.

Karaktäristiska tecken efter lång tids nasalt intag av kokain är svullnad i halsen, rinnande näsa och eksem runt näsborrarna. I värsta fall vittrar nässkiljevägg sönder mellan näsborrarna. Den som regelbundet injicerar kokain ökar både risken för överdosering och för infektioner orsakade av dålig injiceringsteknik och orena tillbehör.

Du kan läsa mer om kokain här.

 

Källa:
Beroendemedicin, J. Franck/ I. Nylander, 2015

Fler vanliga frågor

Faktablad