Hur slutar man sniffa?

Publicerad 24 mars 2014 (uppdaterad 28 mars 2018)

Liksom för en del andra droger kan sniffningsruset skapa ett psykologiskt beroende som gör att sniffningen får en central roll i tankar och handlingar och det blir svårt att sluta. Fysiskt beroende (när personen utvecklar abstinenssymptom) av lösningsmedel är sällsynt. Den som sniffar kanske har någon form av problem eller besvär i livet som sniffningen fyller en funktion kring. Sniffningen kan vara svår att sluta med så länge det där problematiska finns kvar. Då kan det vara avgörande att personen som sniffar får hjälp kring det där andra för att kunna sluta med sniffningen.

Du kan läsa mer om sniffning här. 

Fler vanliga frågor

Faktablad