Hur ser omgivningen på missbruk?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 23 maj 2019)

Att missbruka något innebär i sig att omgivningen/samhället inte accepterar bruket. Allt kan i princip missbrukas så som exempelvis spel, mat och sex men här på drugsmart.com har vi fokus på olika typer av droger så som alkohol, narkotika och tobak. En stor skillnad mellan dessa droger är att alkohol och tobak är lagliga droger som kan brukas till en viss gräns medan all ickemedicinsk användning av narkotika anses vara missbruk. Mer om vad en drog är kan du läsa här.

Missbruk är oftast något som omgivningen önskar stoppa både för personens egen skull men också för andras skull. Ibland kan omgivningen dock se missbruk som resultatet av att personen har dålig karaktär och att personen måste skärpa sig eller liknande. Det är tecken på okunskap kring de olika typer av problem som är förknippade med droger och deras påverkan på oss människor. Ibland hörs människor prata om att någon har en missbrukspersonlighet, att en person är en "missbrukare". Det kan vara mycket svårt för en person att höra och det riskerar påverka personens motivation och tilltro till förändring. Mer om detta kan du läsa här.

Fler vanliga frågor

Faktablad