Hur påverkas man av energidrycker?

Publicerad 18 april 2016 (uppdaterad 26 februari 2019)

Koffein står för den huvudsakliga uppiggande effekten i energidrycker. Koffein stimulerar det centrala nervsystemet vilket bidrar till ökad energi, vakenhet och medvetenhet. Barn och unga påverkas starkare av koffein än vuxna och personer med låg kroppsvikt påverkas starkare än personer med högre kroppsvikt. Det finns även andra individuella skillnader i känslighet för koffein. Gravida kvinnor rekommenderas att hålla nere sitt intag av koffein till max 200 mg koffein per dag för att inte öka risken för mycket tidiga missfall eller påverka barnets födelsevikt.

 

Källor:
Europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet - EFSA
EFSA - “Energy” drinks report
Livsmedelsverket
Finska livsmedelssäkerhetsverket - Evira

Fler vanliga frågor

Faktablad