Hur påverkar droger ungdomars liv?

Publicerad 9 april 2018

Droger påverkar alla på kort eller lång sikt. Det påverkar dem som använder drogerna och det påverkar dem runtomkring. Man kan säga att vi påverkas fysiskt, psykiskt och socialt. Det som skiljer ut hur unga människor påverkas är att risken för fysiska skador är större när man är ung. Hjärnan är till exempel fortfarande under utveckling under hela tonårstiden. Du kan läsa mer om fysiska skador under avsnittet Droger och hjärnan. Och om du är intresserad av hur olika typer av droger påverkar kroppen kan du läsa under rubriken Fakta. I CAN:s undersökning Skolelevers drogvanor ställer vi frågor om andra typer av konsekvenser som unga råkar ut för. Där kan vi till exempel se att det är vanligt att man hamnar i gräl, har sönder saker, har oönskat sex och åker med berusade förare, när man druckit alkohol.

Ungdomar, liksom vuxna, påverkas givetvis också av andras droganvändning. Unga som växer upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket eller använder andra droger påverkas. Vi påverkas alla av att personer som vi inte ens känner kör drogpåverkade. I en undersökning som publicerades 2014 framkom att över en miljon vuxna i Sverige påverkas negativt av närståendes alkoholkonsumtion. Och för hela samhället innebär missbruk och beroende stora kostnader för bland annat vård.

Källa:
Skolelevers drogvanor
ANDT-bruket och dess negativa konsekvenser i den svenska befolkningen 2013

Fler vanliga frågor

Faktablad