Hur påverkar alkohol min träning?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 24 juni 2019)

Alkohol är inte bra för kroppen, särskilt om du tränar. Det är svårt att säga exakt hur mycket träning som kan gå till spillo efter ett större intag av alkohol, men att det har en kraftig inverkan på den idrottsliga prestationen råder det ingen tvekan om. Om du har druckit en större mängd alkohol tar det i regel flera dagar för kroppen att återhämta sig.

Kroppen behandlar alkoholen som ett gift och prioriterar att få alkoholen ur kroppen så fort som möjligt. Detta engagerar levern som är det organ som bryter ner alkohol och andra gifter. Alkohol stimulerar ett urindrivande ämne som gör att man kissar oftare vilket i sin tur leder till att man blir uttorkad. Nedsatt koncentrationsförmåga, koordination och reaktionsförmåga tillhör vanliga symptom som kan följa med i flera dagar efter att du druckit.

I kroppen finns något som kallas glykogen (vanligen kallat blodsocker), en form av nedbrytbar energi som kroppen utvinner från maten vi äter. Glykogen är viktigt bland annat för att kroppen ska kunna genomföra muskelarbete. I kroppen finns normalt små mängder av glykogen lagrade i musklerna och i levern. Vid större intag av alkohol töms kroppens lager på glykogen och det kan ta flera dagar att återuppbygga det som förlorats. Glykogen är även hjärnans viktigaste energikälla och avsaknad av detta kan exempelvis leda till allvarliga felbedömningar i avgörande ögonblick.

Alkoholkonsumtion påverkar även din puls. Vilopulsen blir i regel något högre de närmaste dagarna efter att du druckit, vilket gör att du inte kommer att orka lika länge om du till exempel ägnar dig åt någon form av idrott som kräver uthållighet.

Om du tränar är det helt enkelt bäst att avstå från alkohol.

Källor:
IQ Rapport "Alkohol och idrott"
CAN
”Beroende och droger” av Bengt Wramner, Krsitina Pellmer och Charlotta Hellström (2010) Studentlitteratur

Fler vanliga frågor

Faktablad