Hur ofta och hur mycket alkohol dricks i gymnasiet jämfört med i nian?

Publicerad 27 januari 2015 (uppdaterad 19 januari 2018)

Över lag dricks det mer i gymnasiets årskurs 2 än i årskurs 9. I 2017 års undersökning svarade 40 % i årskurs 9 jämfört med 74 % i gymnasiets år 2 att de druckit alkohol under de senaste 12 månaderna.

För att titta på hur ofta elever dricker alkohol kan man bland annat titta på de som rapporterat att de använt alkohol under de senaste 30 dagarna. I årskurs nio var det 19 % som rapporterade det och motsvarande siffra i gymnasiet är 54 %.

Årskonsumtionen bland ungdomarna omräknat i liter ren alkohol (100 %) uppmättes till 1,2 liter i årskurs 9 och 3,1 liter i gymnasiets år 2. Bland gymnasieeleverna skiljer det sig i hur mycket alkohol pojkar och flickor dricker. Pojkarna rapporterar att de dricker 3,7 liter medan flickorna rapporterar 2,4 liter.

Källa:
CAN, Skolelevers drogvanor 2017

Fler vanliga frågor

Faktablad