Hur mycket måste man ha druckit för en viss promillenivå?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 28 mars 2018)

Det går inte att svara på då det är högst individuellt. Snabbt förklarat kan man säga att människor är olika stora, har olika biologiska förutsättningar för att hantera alkohol, har olika mängd vatten och fett i kroppen, har ätit olika lång tid innan dryckestillfället och har olika mycket blod i kroppen som alkoholen späds ut i.

Med alkoholkoncentration i kroppen menas mängden alkohol som finns i blodet. Denna koncentration mäts i promille, vilket betyder tusendel. Har man en promille alkohol i blodet består blodet alltså till en tusendel av alkohol. Alkoholens effekt kommer med viss fördröjning vilket kan leda till att man blir mer berusad än man tänkt om man dricker snabbt. Det är även så att man känner sig mer påverkad under tiden som promillenivån ökar. När man slutar dricka så anpassar man sig snart till alkoholens effekter vilket gör att man snart inte upplever sig som lika påverkad fast man har kvar samma promillenivå i blodet. Det kan bland annat utgöra en riskfaktor för rattfylleri.

Man kan inte säga att en viss mängd alkohol alltid ger en viss promillenivå eftersom det finns väldigt många olika faktorer som spelar roll. Några exempel är hur mycket personen i fråga väger, hur van personen är vid alkohol, vad personen har ätit och hur snabbt alkoholen dricks. Vid olika promillenivåer så kan man märka vissa typiska effekter på kroppen, förutsatt att man har normal tolerans mot alkohol. Nedanstående lista ger en schematisk bild av olika effekter och gäller företrädesvis för vuxna. Människor med högre tolerans för alkohol kan känna av de här tecknen först vid något högre promillenivåer.

0,2 promille
Värmekänsla. Avspänning. Gladare och piggare. Självkritik minskar. Svårare att känna sådant som lukt, smak och smärta. Sänkt koordination och reaktionshastighet.

0,5 promille
Upprymdhet. Hämningar minskar. Ännu sämre precision och reaktionshastighet. Sämre uppmärksamhet, koncentration och förmåga att ta in information. Forskning har visat att det välbefinnande som alkohol ger är som störst innan du överstiger 0,55 promille.

0,8 promille
Personen kan bli högljudd bland annat beroende på nedsatt hörsel. Överdrivna/yviga rörelser. Långsammare reflexer. Dålig koordination. Sämre synförmåga. Överdriven självsäkerhet och eventuella omdömeslösa handlingar.

1,0 promille
Än sluddrigare tal. Svårt att gå. Försämrad muskelkontroll/kroppskontroll. Känslosvall.

1,5 promille
Balans och koordination starkt påverkade. Raglande gång. Utslagen reflektion och självkritik. Känsloutbrott med aggressivitet eller plötsliga gråtattacker. Risk för kräkning.

2,0 promille
Personen har svårt att stå utan stöd och har svårt att vara upprätt. Dubbelseende. Kräkningar.

3,0 promille
Personen uppfattar inte vad som händer. Trötthet, somnar eventuellt.

4,0 promille
Medvetslöshet. Mycket långsam andning, risk för andningsförlamning. Stor risk för dödlig alkoholförgiftning.

Källor:

CAN, frågor och svar om alkohol
"Beroendemedicin" av Johan Franck och Ingrid Nylander (2015) Studentlitteratur

Fler vanliga frågor

Faktablad