Hur mycket kostar alkoholen samhället?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 28 mars 2018)

Vad alkoholen kostar samhället är inte helt enkelt att beräkna. Ett försök gjordes 1981 då Anders Johnson skrev en trebetygsuppsats i nationalekonomi om alkoholens samhällsekonomiska kostnader i Sverige. Han kallade den ”50 miljarder kostar supen”. År 2000 gjorde han en uppdatering av beräkningarna och omräknat till prisläget vid årsskiftet 2006 uppskattades alkoholens samhällsekonomiska kostnad till 158 miljarder per år.

Även SoRAD har gjort beräkningar (2002) men de är väldigt mycket lägre än Anders Johnsons och den största anledningen är att man mäter olika saker. De viktigaste skillnaderna som finns med i båda beräkningarna gäller förtidspensionering, sjukfrånvaro och sjukvård, där SoRADs bedömer kostnaderna lägre än vad som ofta brukar anges.

Även om man inte är helt överens om hur man ska räkna fram kostnaden, har staten mycket större utgifter för alkoholen än inkomster från försäljningen av alkohol.

Källor:
"Hur mycket kostar supen?" Anders Johnson (2000) Sober
"Till vilket pris? – om alkoholens kostnader och hälsoeffekter i Sverige 2002" SoRAD
CAN

Fler vanliga frågor

Faktablad