Hur många ungdomar under 18 år dricker i Sverige?

Publicerad 27 januari 2015 (uppdaterad 17 maj 2019)

CAN gör varje år en undersökning av drogvanorna bland elever i nian och tvåan på gymnasiet. De senaste årens undersökningar visar de lägsta siffrorna som uppmätts sedan undersökningarna startade. Det betyder att det aldrig tidigare har varit så stor andel unga som rapporterar att de inte dricker alls.

I 2018 års undersökning kan man läsa att 39 % av eleverna i 9:an hade druckit alkohol vid något tillfälle de senaste 12 månaderna. Motsvarande siffra i årskurs 2 på gymnasiet var 72 %. Det är alltså inte sant som man kan höra ibland att "alla ungdomar dricker alkohol".

Det är viktigt att komma ihåg att det finns stora skillnader i hur mycket ungdomar dricker runt om i Sverige varför det kan vara bra att titta på lokala siffror om sådana finns.

Källa:
Skolelevers drogvanor 2018

Fler vanliga frågor

Faktablad