Hur många ungdomar under 18 år dricker i Sverige?

Publicerad 27 januari 2015 (uppdaterad 19 januari 2018)

CAN gör varje år en undersökning av drogvanorna bland elever i skolår 9 och årskurs 2 på gymnasiet. De senaste årens undersökningar visar de lägsta siffrorna som uppmätts sedan undersökningen startade 1971. Det betyder att det aldrig tidigare har varit så stor andel unga som inte dricker alls.

I 2017 års undersökning kan man läsa att omkring 40 % av eleverna i 9:an hade druckit alkohol vid något tillfälle de senaste 12 månaderna. Motsvarande siffra i årskurs 2 på gymnasiet var 74 %. Det är alltså inte sant som man kan höra ibland att "alla ungdomar dricker alkohol".

Det är viktigt att komma ihåg att det finns stora regionala skillnader i hur mycket ungdomar dricker varför man gärna kan titta på lokala siffror om sådana finns.

Källa:
Skolelevers drogvanor 2017

Fler vanliga frågor

Faktablad