Hur många unga är det som sniffar?

Publicerad 26 januari 2015 (uppdaterad 13 januari 2020)

Enligt rapporten skolelevers drogvanor så har sniffningstrenden har varit mer eller mindre nedåtgående under hela 2000- talet. Sedan 2012 har andelen elever med sniffningserfarenhet halverats bland niondeklassarna och i gymnasiets år 2. I 2019 års undersökning uppgav 4 % av niondeklassarna och 3 % av gymnasieeleverna att de någon gång sniffat eller boffat ett preparat.

Skillnaden mellan att sniffa och att boffa är att sniffning är att andas in ångor från lättflyktiga lösningsmedel (mestadels lim) medan boffning är att andas in olika typer av spraygaser.

Källa:
CAN, Rapport Skolelevers drogvanor

Fler vanliga frågor

Faktablad