Hur många skadas och dör av narkotika per år?

Publicerad 9 april 2018

I Sverige är det Socialstyrelsen som har ansvar för att följa upp hur många som vårdas för och hur många som dör av missbruk. Hur många som skadas av narkotika är lite svårt att svara på. Det man kan se är egentligen hur många som vårdas och där finns det en mängd olika sätt att räkna. Ett mått är andelen som fått slutenvård (det vill säga som har vårdats på sjukhus över natten). År 2014 var det ungefär 10 400 personer som fick slutenvård för drogrelaterade diagnoser.

Ett annat sätt att mäta skador är att titta på hur många som påverkas negativt av andras narkotikakonsumtion. En studie som presenterades 2015 visar att ca tre procent av befolkningen påverkas negativt av någon annans narkotikakonsumtion.

Personer som använder narkotika kan dö av både direkta drogeffekter och av yttre omständigheter som kan ha samband med missbruket eller en i allmänhet riskfylld livsstil, till exempel sjukdomar, olyckor och våld. År 2014 registrerades totalt 765 dödsfall med narkotikarelaterade diagnoser, vilket är en kraftig ökning jämfört med tidigare år.

Källa:
Socialstyrelsen
Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak i Sverige – en ettårsuppföljning av beroende och utsatthet för närståendes bruk, 2015

Fler vanliga frågor

Faktablad