Hur många promille man får ha i blodet för att köra ett fordon?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 23 oktober 2020)

Jag utgår ifrån att det är ett "motordrivet fordon" du menar. Inga promille alls är det mest heltäckande svaret då. Ytterst handlar det faktiskt om bedömningen huruvida personen antas kunna framföra fordonet på ett betryggande sätt.

Enligt lagen innebär rattfylleri i huvudsak att en person med högre alkoholhalt än 0,2 promille i blodet kör ett motordrivet fordon; exempelvis en moped eller en bil. Detta gäller dock enbart så länge fordonet kan framföras säkert och tryggt. All användning av alkohol, narkotika eller andra medel (exempelvis läkemedel) som inverkar negativt på framförandet kan innebära brott om rattfylleri.

Angående alkohol så behöver man ju inte komma upp i 0,2 promille för att bli en sämre förare. Det är många saker som påverkar vilken effekt en viss mängd alkohol har på olika personer (eller för en och samma person från en gång till en annan). Det beror till viss del på hur van personen är vid att dricka alkohol och kroppsstorlek. Det beror även på sådant som hur mycket personen ätit och sovit och i vilken fysisk och psykisk form och sinnesstämning personen är i.

Det är inte alla som vet att det även är brottsligt att bidra till brott om rattfylleri. Om man exempelvis är på en fest och uppmuntrar en alkoholpåverkad kompis att skjutsa en hem på moped. Även att hjälpa till genom att exempelvis kicka igång en moped åt någon som man uppfattar som full. Det kan då bedömas som brottet "medhjälp till rattfylleri".

Det finns även andra situationer som kan leda till brott om rattfylleri som är mindre kända exempelvis vid övningskörning. Enligt körkortsförordningen anses även den som har uppsikt över övningskörning som förare. Handledaren kan alltså dömas till rattfylleri om den utövar uppsikten i berusat tillstånd.

Källa:
Trafikverket

Lag om straff för vissa trafikbrott

Regeringskansliets faktablad

Fler vanliga frågor

Faktablad