Hur många dör av alkohol i Sverige varje år?

Publicerad 27 januari 2015 (uppdaterad 19 januari 2018)

Det är en svår fråga att svara på då många dödsfall beror på flera faktorer där alkoholkonsumtion kan spela en direkt avgörande eller mer bidragande roll. Det är även så att en stor del av det skadliga bruket av alkohol aldrig kommer till sjukvårdens kännedom. Alkohol är exempelvis en vanlig bidragande faktor för utveckling av olika former av cancer vilket kan missas inom sjukvården.

Enligt socialstyrelsen dog 1 483 män och 467 kvinnor i någon alkoholrelaterad diagnos år 2014. Folkhälsomyndigheten menar att dessa siffror är en grov underskattning då det finns många brister vid insamlingen av data.

I en studie från år 2009 uppskattar socialstyrelsen och folkhälsomyndigheten att ca 4 500 personer i Sverige dog på grund av dödsfall med ett konstaterat orsakssamband till alkoholkonsumtion, exempelvis olyckor.

Källa:
CAN
Socialstyrelsens dödsorsaksregister
Folkhälsomyndigheten alkohol & skadeverkningar

Fler vanliga frågor

Faktablad