Hur många dör av alkohol i Sverige varje år?

Publicerad 27 januari 2015 (uppdaterad 21 augusti 2019)

Enligt socialstyrelsens dödsorsaksregister dog 1 936 personer av alkoholrelaterade orsaker år 2017. Av dessa var 1463 män och 473 kvinnor.

Det är dock en svår fråga att svara på då många dödsfall beror på flera faktorer av vilka alkoholkonsumtion kan spela en direkt avgörande eller mer bidragande roll. Det är även så att en stor del av det skadliga bruket av alkohol aldrig kommer till sjukvårdens kännedom och därför inte förs in i statistiken. Alkohol är exempelvis en vanlig bidragande faktor för utveckling av olika former av cancer vilket riskerar missas inom sjukvården.

Enligt en beräkning från folkhälsomyndigheten för år 2009 var det i Sverige så många som 4 500 dödsfall som hade ett konstaterat orsakssamband med alkoholkonsumtion, samma år hade dödsorsaksregistret noterat 2090 dödsfall. Man kommer alltså fram till mycket olika svar beroende på vad man använder för källa och beräkningsmetod.

Källa:
CAN
Socialstyrelsens dödsorsaksregister
Socialstyrelsen/Statens folkhälsoinstitut (2012). Folkhälsan i Sverige: årsrapport 2012.

Fler vanliga frågor

Faktablad