Hur många barn lever i familjer med missbruk?

Publicerad 26 januari 2015 (uppdaterad 28 mars 2018)

Det är svårt att säga. Missbruk av olika droger påverkar människor på olika sätt och det är långt ifrån alla som söker kontakt med vården vilket gör frågan svår att studera. Det finns dock många olika skattningar på hur många barn som växer upp i familjer där riskbruk eller missbruk förekommer. De procentsatser man kommer fram till varierar men med en sak gemensamt – barnen är många.

I en undersökning i 16 europeiska länder (1998) var skattningen att 7-12 procent av alla barn under 15 år växte upp i familjer med missbruk eller beroende av alkohol. I Sverige (2008) har man gjort en skattning att 20 procent av alla barn växer upp i en familj där minst en av föräldrarna är riskkonsumenter av alkohol. 2013 publicerades resultat från analyser av registerdata om barn födda 1987-1989. Där konstaterar man att 2,5 procent har haft minst en förälder inneliggande på sjukhus för alkoholproblem, 1,5 procent för narkotikaproblem och 5,7 procent för psykisk sjukdom under deras barndom. I en annan svensk studie, som också publicerades 2013, har man gjort en webbundersökning bland 1000 st 16–19-åringar. Studien visar att 20 procent av respondenterna upplevde att deras föräldrar hade en problematisk alkoholkonsumtion, 44 procent uppgav att någon i deras närhet drack för mycket och 10 procent uppgav att andras alkoholkonsumtion har påverkat dem negativt.

CAN gjorde 2014 en kartläggning av föräldrar i missbruks- och beroendevård där man fann att 4 - 5 procent av alla barn upp till 18 år har en förälder som fått vård för sitt missbruk och beroende vilket presenterades som en minimiskattning.

Källor:
Grant BF: Estimates of US children exposed to alcohol abuse and dependence in the family. Am J Public Health 2000, 90(1) :112-115

McNeill A: Alcohol problems in the family. A report to the European Union London, U.K.: Eurocare (European Alcohol Policy Alliance) and COFACE (Confederation of Family Organisations in the EU); 1998.

Ljungdahl S: Barn i familjer med alkohol- och narkotikaproblem – Omfattning och analys Östersund, Sverige: Statens folkhälsoinstitut; 2008.

Hjern A: Barn som anhöriga till patienter i vården – hur många är de?

Rapport 1 från projektet ”Barn som anhöriga” – en kartläggning; CHESS vid Stockholms universitet; 2013

Elgán, T.H. and Leifman, H. (2013) Prevalence of adolescents who perceive their parents to have alcohol problems: A Swedish national survey using a web-panel. Scandinavian Journal of Public Health

Leifman, H, Raninen J & Sundelin M (2014) Föräldrar i missbruks- och beroendevård och deras barn

Fler vanliga frågor

Faktablad