Hur många barn lever i familjer med alkoholmissbruk?

Publicerad 26 januari 2015 (uppdaterad 28 augusti 2020)

Det är svårt att säga. Alkohol påverkar människor och familjer på olika sätt och det är långt ifrån alla som söker kontakt med vården vilket gör saken svår att studera. Det finns dock många olika skattningar på hur många barn som växer upp i familjer där någon vuxen har alkoholproblem.

CAN har gjort en litteraturgenomgång av vetenskapliga studier med skattningar om hur många barn under 18 år som växer upp med föräldrar som har alkoholproblem.

Rapporten visar att:
  • drygt 20 procent av alla barn i Sverige, upp till 430 000 barn, har någon gång under uppväxten haft minst en förälder med alkoholproblem. Det är vart femte barn.
  • 15 procent av alla barn i Sverige, alltså 320 000, har påverkats negativt i någon utsträckning av att ha vuxit upp med minst en förälder med alkoholproblem.
  • 10 procent, 215 000, av alla barn i Sverige uppger att de påverkats mycket negativt av att växa upp i en familj där en förälder har alkoholproblem.

CAN gjorde 2014 en kartläggning av föräldrar i missbruks- och beroendevård där man fann att 4 - 5 procent av alla barn upp till 18 år har en förälder som fått vård för sitt missbruk och beroende vilket presenterades som en minimiskattning. Denna frågeställning gällde då både alkohol och andra droger.

Källa:

CAN, rapport - "Hur många barn växer upp med föräldrar som har akoholproblem?"

CAN, rapport - "Barn till föräldrar i missbruks- och beroendevård"

Fler vanliga frågor

Faktablad