Hur många är det som dör av rökning varje år?

Publicerad 26 januari 2015 (uppdaterad 8 oktober 2019)

Enligt WHO (World Health Organization) dör cirka sju miljoner människor av rökning varje år världen över. Av dessa beräknas att mer än sex miljoner personer dör till följd av att de själva röker och att ca 890 000 dör på grund av att de utsätts för andras rökning. WHO beräknar att det finns ca en miljard rökare i världen.

På Karolinska institutet gjordes en undersökning år 2010 som visade att tobaksrökning orsakar ca 8 % av den totala sjukdomsbördan i Sverige. Tobaksrökning har identifierats som en riskfaktor för minst 28 sjukdomar som till exempel lungcancer och andra cancersjukdomar, hjärt- och kärlsjukdomar, sjukdomar och infektioner i andningsorganen såsom KOL med mera. I takt med att nya studier genomförs ökar också antalet sjukdomar som kan knytas till tobaksanvändning.

Vill du veta mer om rökning och andra tobaksvaror kan du gå in på vår faktasida om tobak.

Källa:
CAN, Drogutvecklingen i Sverige 2017
CAN, fakta om tobak
World Health Organization (WHO)

Fler vanliga frågor

Faktablad