Hur många alkoholister finns det i Sverige?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 27 februari 2018)

Det är inte helt lätt att svara på hur många som dricker alkohol på ett problematiskt sätt. Det finns olika metoder för att mäta detta och ofta används begreppen missbruk och beroende istället för "alkoholister" när man gör det i forskningssammanhang. Dessa begrepp används i diagnosmanualen DSM 4.

En undersökning från 2013 uppskattar att ca fyra procent av svenskarna uppfyllde kriterierna för alkoholberoende under de senaste året enligt diagnosmanualen. Detta motsvarar drygt 300 000 personer. Undersökningen visar också att om man även räknar in dem som uppfyller kriterierna för alkoholmissbruk under det senaste året så skulle totalt sex procent i befolkningen omfattas.

Ibland talas det även om riskbruk och då menar man en alkoholanvändning som medför en risk för skador. Hur mycket en person behöver dricka för att gå över gränsen till riskbruk varierar i olika undersökningar men när man 2014 använde ett frågeformulär som kallas "AUDIT-C" så blev resultatet att 16 procent av den vuxna svenska befolkningen uppvisade ett riskbruk år 2014. För kvinnor var andelen 13 procent och för män 19 procent.

Läs mer om beroende och missbruk här.

Källa:

CAN: Alkohol
Drugsmart

Fler vanliga frågor

Faktablad