Hur många alkoholister finns det i Sverige?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 25 februari 2019)

Det fanns ca 310 000 personer mellan 17 - 84 års ålder som hade ett alkoholberoende enligt en uppskattning från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) 2017. Det finns dock ingen som vet det exakta svaret på frågan. Det är bra att det görs återkommande mätningar kring denna typ av frågor då man kan upptäcka trender, skillnader och uppskatta samband med exempelvis olika alkoholpolitiska åtgärder.

"Alkoholism" är för övrigt en gammaldags och odefinierad term som inte används i moderna diagnosmanualer när man gör denna typ av mätningar. I rapporten från CAN användes diagnosmanualen "DSM 4" då jämförelser gjordes med en rapport från år 2013. På senare tid har det kommit en ny version av diagnosmanualen (DSM 5) där man beskriver olika grader av alkoholbrukssyndrom.

Läs mer om beroende och missbruk här.

Källa:

CAN: Alkohol
CAN: "Negativa konsekvenser av alkohol, narkotika och tobak" 2017, Ramstedt, Sundin m.fl.

Fler vanliga frågor

Faktablad