Finns det många alkoholister i Sverige?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 11 augusti 2020)

Det finns många olika termer som används för att beskriva alkoholproblem. Alkoholist är en term som kan vara svår att använda sig av, då det inte finns någon tydlig definition av vad det egentligen innebär. Vissa som upplever alkoholproblem kallar sig “alkoholist” och beskriver sitt förhållande till alkohol som en överkänslighet. Vissa anser att det handlar om ett livslångt förhållande och finner styrka i att även kalla sig “nyktra alkoholister” långt efter att de slutat använda alkohol. Långt ifrån alla med alkoholproblem identifierar sig som alkoholister. Termen alkoholist används inte längre i officiella sammanhang.

I studier på alkoholområdet används ofta termer så som missbruk, beroende och alkoholbrukssyndrom. Detta är termer som har bestämda definitioner i diagnosmanualer som används välden över. De används inom exempelvis forskning, sjukvård och socialtjänst i Sverige och gör det möjligt att hitta statistik och följa utveckling över tid. 11 procent av alla vuxna rapporterade hög alkoholkonsumtion varje vecka under de senaste trettio dagarna 2018. För att sätta detta i ett sammanhang kan det vara intressant att veta att 77 procent av alla vuxna rapporterade att de drack alkohol vid något tillfälle varje månad i Sverige under 2018. Du kan läsa mer om detta i CAN – rapporten "Befolkningens självrapporterade alkoholvanor 2004–2018".

Läs mer om beroende och missbruk här.

Källa:

CAN: Alkohol
CAN rapport 186 "Befolkningens självrapporterade alkoholvanor 2004–2018"

Fler vanliga frågor

Faktablad