Hur kan man veta om en ungdom har testat cannabis?

Publicerad 4 april 2018 (uppdaterad 25 februari 2019)

Det är det långt ifrån säkert att man kan. Den allra största delen av de som testar att röka cannabis röker förmodligen en liten mängd av drogen vid något eller några enstaka tillfällen. Detta behöver inte leda till drogtecken som kan upptäckas mer än en kortare tid efter röktillfället. Så när ruset har avtagit och ungdomarna börjar känna sig redo att gå hem är de kanske bara lite segare än vanligt, vilket lätt kan förväxlas med normalt tonårsbeteende. Eventuellt kan det lukta lite annorlunda om kläderna en tid efter beroende på i vilken miljö drogen har rökts. Detta gör att den som är orolig för att en tonåring har testat cannabis gör klokare i att gå på sin magkänsla och försöka prata med ungdomen i fråga. Något som är viktigt i ett samtal kring oro för droganvändning är att ungdomen får tydlig information om vad det innebär om personen skulle tillstå cannabisrökning. Om man är öppen med sin oro, sina avsikter och eventuella konsekvenser kan det vara lättare för ungdomen att prata om det. Det kan vara viktigt att verkligen trycka på att man vill hjälpa och inte sätta dit personen.

Är man ändå osäker efter att ha samtalat med ungdomen kan man söka hjälp och vända sig till någon som arbetar med frågor kring missbruk och beroende. Det kan finnas olika kommunala verksamheter där man bor som erbjuder rådgivning eller så kan man beskriva situationen och ställa frågor till oss på drugsmart.

 

Fler vanliga frågor

Faktablad