Hur kan man som lärare se att en elev använder droger?

Publicerad 26 januari 2015 (uppdaterad 8 november 2019)

Om en elev har använt droger kan det påverka eleven på olika sätt så att en lärare skulle kunna upptäcka det. Problemet är dock att olika typer av droger ger olika typer av påverkan. Till det finns även individuella faktorer som försvårar bedömningen så som exempelvis naturligt stora eller små pupiller, allergi. perioder av annorlunda beteende kopplat till pubertet, stress, dålig sömn eller liknande. Risken är att man som lärare riktar sitt fokus fel och missar kärnan i situationen - oron för eleven.

Vid diffus oro för en elevs hälsa och utveckling bör lärare aktivera elevhälsan på skolan och samarbeta med vårdnadshavare för att hjälpa och stötta eleven. En viktig sak är att komma ihåg är att man som lärare har anmälningsskyldighet till socialtjänsten vid oro för att ett barn far illa (exempelvis genom att använda droger). Som lärare har man alltså till uppgift att anmäla sin oro; inte utreda saken. Det är socialtjänstens uppgift.

Om man som lärare är osäker på om en anmälan ska upprättas går det att ringa till socialtjänsten och konsultera dem utan att berätta vilket barn det gäller. Mer om detta går att läsa i Socialstyrelsens skrift "Anmäla oro för barn"

Fler vanliga frågor

Faktablad