Hur kan man hjälpa någon att sluta knarka?

Publicerad 26 januari 2015 (uppdaterad 18 januari 2018)

Individer är olika och därför är det svårt att svara exakt hur man kan hjälpa en person att sluta missbruka. Alla utvecklar ett missbruk på olika sätt och kan vara i behov av helt olika former av stöd. Samhället, om vi syftar på staten, kommunen eller landstinget, har skapat samhällsinstitutioner och lagar som ska hjälpa människor om de utvecklar ett missbruk. På ett mer lokalt plan finns vårdinrättningar och sociala myndigheter som kan hjälpa till om missbruk uppkommer. Vi får inte heller glömma de eldsjälar som lyckas organisera sig och gemensamt skapat frivilligorganisationer. Genom dessa finns en rad föreningar och organisationer som arbetar med missbruksfrågor, såväl på ett nationellt som lokalt plan. Anhöriga till missbrukare kan i de flesta kommuner även ta kontakt och få stöd av så kallade anhöriggrupper. Som vän kan man visa att man inte accepterar droger, men också att man finns där som stöd och sällskap. Man kan alltid hitta på saker tillsammans och då kräva att det är drogfritt. Det är svårt att "behandla" en vän för sitt missbruk, men stödja kan man alltid.

Läs mer:
www.1177.se
www.fmn.se
www.anhorigamotdroger.se

Fler vanliga frågor

Faktablad