Hur går det till när man klassar en substans som narkotika?

Publicerad 9 april 2018

I Sverige har vi ett system där vi klassificerar varje substans för sig. Klassificeringen genomförs av två myndigheter, Läkemedelsverket har ansvaret för narkotikaklassade läkemedel och Folkhälsomyndigheten har ansvaret för narkotika som inte används som läkemedel. Om någon av de två myndigheterna tycker att en substans ska narkotikaklassas så föreslår de det för regeringen, som sedan fattar beslut.

Folkhälsomyndigheten har också möjlighet att klassificera något som ”hälsofarlig vara”. Det är substanser som anses som farliga men som inte omfattas av annan lagstiftning, till exempel narkotikastrafflagen. Det är inte ovanligt att varor som först klassas som hälsofarliga senare narkotikaklassas.

Källa:
Folkhälsomyndigheten

Fler vanliga frågor

Faktablad