Hur farligt är det att blanda knark med medicin?

Publicerad 9 april 2018

Det kan vara mycket farligt och det är inte ovanligt att en person som har missbruksproblem blandar olika preparat. Detta kallas för blandmissbruk. Viss medicin är också narkotikaklassad. Det är svårt uttala sig generellt om hur farligt det är, eftersom det hela tiden kommer både nya läkemedel och nya narkotiska preparat. Men om du bara tittar på en bipacksedel (det papper som finns i förpackningen på receptbelagda läkemedel) så finns massor av information om hur medicinen får användas eller inte. Det kanske ger en liten uppfattning om hur farligt det kan vara att blanda olika preparat med varandra – olagliga eller inte.

Faktablad