Hur får man bort suget efter droger?

Publicerad 26 januari 2015 (uppdaterad 16 januari 2020)

Om man har använt droger kan man känna sug efter drogen när man har slutat. Hur länge suget finns kvar efter det att man slutat tillföra drogen beror till stor del på vilken drog det handlar om, hur länge, ofta och mycket man använt drogen samt hur livet ser ut i övrigt. Många slutar använda droger och känner inte av något sug alls, andra känner av suget under en kort tid och ytterligare andra upplever stora problem med sug. För vissa kan suget ligga under ytan i långa perioder och plötsligt dyka upp igen till synes från ingenstans.

Något som kan vara bra om man känner sug är att lära sig att hantera det. Många upplever att drogsug har en maxtid för hur länge det håller i. Vissa beskriver det som en våg som växer sig starkare under ett tag för att sedan långsamt ebba ut och försvinna. Ett tips är att sätta sig bekvämt, uppleva och ta tid på suget. Det kan vara värdefullt att lära sig om hur suget har ett hanterbart max som går att uthärda och att det är begränsat i tid. För varje gång man upplever sug blir sugets maxpunkt lägre och tiden det håller i sig kortare.

Drogsug kan triggas igång av sådant som man medvetet eller omedvetet kopplar till drogen. Det kan handla om känslor, rutiner, musik, symboler, platser och liknande. Om man exempelvis har kompisar som man brukar använda drogen tillsammans med samtidigt som man hänger på en viss plats och lyssnar på en särskild spellista så kan drogsuget sedan triggas igång av att man träffar en av de där kompisarna, att man hör en särskild låt eller att man passerar en viss plats. Om drogsuget kommer ofta och är svårt att stå emot så kan man försöka förhålla sig till detta i början. Att medvetet hålla sig borta från dessa "triggers" tills dess man känner sig starkare.

Det händer att vissa behöver hjälp för att lära sig hantera drogsug och hålla sig drogfri. Då kan man höra av sig och fråga om hjälp att hålla sig drogfri vid elevhälsan, ungdomsmottagningen, socialtjänsten, vårdcentralen eller genom att gå in på vårdguiden på 1177.se och söka efter hjälp.

Källa:
Återfallsprevention

Fler vanliga frågor

Faktablad