Hej, jag har hört att marijuana blivit vanligare än hasch, stämmer det?

Publicerad 26 januari 2015 (uppdaterad 26 mars 2018)

Marijuana har varit något vanligare än hasch bland skolungdomar under de senaste 10 åren enligt CAN:s skolundersökningar. Det är säkert det du hört. Vad som känns viktigt att framhålla här är att det trots allt inte är särskilt vanligt att ha testat narkotika bland svenska ungdomar. I årskurs 9 är det endast 6 % som någon gång har använt cannabis och i årskurs 2 på gymnasiet är motsvarande siffra 16 %. En annan undersökning från CAN, som bland annat baseras på inrapporteringar från olika polisområden i Sverige, visar att tillgången till hasch och marijuana har mer av ett 50/50 förhållande. Detta skulle kunna tolkas som att hasch är något mer vanligt än marijuana bland vuxna.

Källa:
Skolelevers drogvanor 2018, CAN

Narkotikaprisutvecklingen i Sverige 1988-2017, CAN

Fler vanliga frågor

Faktablad