Finns det mer narkotika i Sverige idag än förut?

Publicerad 23 augusti 2021 (uppdaterad 27 oktober 2021)

Det finns uppgifter från många olika källor som talar för att användande och tillgång till narkotika har ökat under lång tid:

  • Beslagen från tull och polis har blivit fler.
  • Vård av patienter med narkotikarelaterade diagnoser har blivit vanligare under 2000-talet.
  • Rent geografiskt har tillgången på narkotika ökat. För 20 år sedan var den mer koncentrerad kring storstäderna än vad den är idag.

Exempelvis cannabis, amfetamin och heorin har funnits länge. Under 2000- talet har det tillkommit ett stort antal narkotikasorter, så kallade nya psykoaktiva substanser (förkortat NPS). De kallas även för “nätdroger” eftersom de finns lättillgängliga att beställa över nätet.

Bland skolelever har användandet av NPS under de senaste åren dock varit så begränsat att det knappt är mätbart. Den mest använda narkotikasorten, både bland unga och vuxna i Sverige, är cannabis (hasch och marijuana).

8 procent av ungdomarna (år 2020) svarade att de någon gång använt narkotika. På frågan om att någon gång ha beställt narkotika på nätet, svarade 2 procent att de gjort det. Det vanligaste sättet att få tag på narkotika tycks med andra ord vara genom kompisar, partners, langare och bekanta.

Sverige har relativt sett låga siffror vad gäller narkotikaanvändande i förhållande till jämförbara länder. Däremot har Sverige högre siffror när det kommer till narkotikarelaterad dödlighet. Detta kan dock till stor del bero på skillnader i hur man mäter och registrerar.

Källa:
CAN rapport: Skolelevers drogvanor 2020
CAN rapport: Drogutvecklingen i Sverige 2019
CAN rapport: Från Norrbotten till Skåne

Faktablad