Eftersom det är så farligt med alkohol, varför ger man inte straff till dom som säljer det till ungdomar?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 27 mars 2018)

Det gör man i de fall försäljningen uppmärksammas och kan bevisas. Det är olagligt att sälja alkohol till minderåriga i Sverige enligt alkohollagen. Det är faktiskt även förbjudet att köpa ut alkohol från systembolaget och att låna ut eller ge bort starköl, vin eller sprit till ungdomar under 20 år. Den som gör något av detta kan straffas med böter eller fängelse i upp till två år.

Från samhället jobbas det en del med informationskampanjer till föräldrar och andra vuxna för att de inte ska bjuda eller köpa ut alkohol till unga. Exempel på detta är kampanjerna "Hej då alkoholskador" och "Tänk om".

I CAN:s undersökning av skolelevers drogvanor visar trenden de senaste åren att färre och färre ungdomar dricker alkohol vilket är något av en global trend. Undersökningen visar att de ungdomar som fått tag i alkohol från systembolaget oftast fått tag i den från exempelvis pojk-/flickvän, kompis eller kompisars syskon.

Tips på läsning: Tonårsparlören

Källa:
Alkohollag (2010:1622)
Skolelevers drogvanor 2017

Fler vanliga frågor

Faktablad