Cannabis vanligare än alkohol?

Publicerad 2 maj 2014 (uppdaterad 28 mars 2018)

Nej, det är det inte, långt ifrån. Om vi tar CAN:s nationella undersökning "skolelevers drogvanor"som exempel så uppger 6 % av eleverna i årskurs nio att de hade erfarenhet av cannabis. Vad gäller alkohol så rapporterar 42 % av pojkarna och drygt 47 % av flickorna att de någon gång har druckit alkohol.

I gymnasiets årskurs 2 rapporterade 19 % av pojkarna och 13 % av flickorna erfarenhet av cannabis. Även här var alkoholen betydligt vanligare då 78 % av eleverna rapporterade erfarenhet av att ha druckit alkohol.

Källa:
CAN - Skolelevers drogvanor 2017

Fler vanliga frågor

Faktablad