Blir jag lättare missbrukare om mamma eller pappa är missbrukare?

Publicerad 26 januari 2015 (uppdaterad 17 maj 2019)

Nja, det kan vara det men det är inte säkert. Det kan hur som helst vara bra att vara lite extra uppmärksam och försiktig när det kommer till droger om en har familjemedlemmar eller släktingar som har eller har haft drogberoende. Forskare har slagit fast att det finns genetiska kopplingar som i vissa fall kan förklara så mycket som 50 - 60 procent av utvecklandet av drogberoende. Dock är det en stor individuell variation i detta. Likt många andra långvariga sjukdomstillstånd är det alltid flera faktorer som är bidragande till ett drogberoende, ärftlighet är alltså bara en. Andra faktorer kan då handla om olika sociala förhållanden och miljöfaktorer.

För att säga något mer konkret om genernas påverkan vid utvecklandet av drogberoende så kan det exempelvis vara olika hur individers kroppar omsätter droger. Det och hur hjärnan reagerar på effekterna. Personer som har ett svagt belöningssystem i hjärnan kan då uppleva droger som ökar "lyckohormonet" dopamin på ett helt annat sätt än de som har mer välfungerande belöningssystem. Detta riskerar leda till att vissa personer börjar intressera sig för droger och sedan använder dem mer och oftare än andra. Beroendeutveckling beror till stor del på hur mycket och hur ofta en person utsätter hjärnan för droger.

Det finns mycket kunskap om hur droganvändning påverkar människor, inte minst barn och andra anhöriga. Detta gör att det finns mycket hjälp för den som upplever problem kopplat till droger. Läs gärna mer om detta på våra faktasidor.

Källor:
www.1177.se
Healthy subjects with a family history of alcoholism show increased stimulative effects of alcohol
Söderpalm Gordh, Söderpalm
Beroendemedicin 2015, J. Franck & I. Nylander

Fler vanliga frågor

Faktablad