Blir jag lättare missbrukare om mamma eller pappa är missbrukare?

Publicerad 26 januari 2015 (uppdaterad 19 januari 2018)

Barn till föräldrar som är beroende av alkohol eller andra droger löper större risk än andra att själva utveckla liknande problem om man studerar detta på gruppnivå. Det är viktigt att komma ihåg att även om det finns en viss ärftlighet så spelar uppväxtmiljön och speciella egenskaper hos individen alltid en större roll. Det finns en biologisk faktor som påverkar vad gäller alkoholberoende. Enkelt kan detta förklaras med att vissa typer av gener kan göra så att en person behöver dricka mer än andra för att bli påverkad och att berusningen är förenad med en mycket högre njutning än för andra. Detta förhållande kan påverka beroendeutvecklingen genom att personen riskerar vilja dricka mer och oftare än andra. Beroendeutveckling beror till stor del på hur mycket och hur ofta en person dricker alkohol.

Den breda kunskapen om hur missbruk och beroendetillstånd påverkar barn och andra anhöriga har lett till att det finns mycket hjälp både för den som har ett missbruk, beroende eller för den som är anhörig. Du kan läsa mer om detta på våra faktasidor.

Källor:
www.1177.se
Healthy subjects with a family history of alcoholism show increased stimulative effects of alcohol
Söderpalm Gordh, Söderpalm

Fler vanliga frågor

Faktablad