Är svampar som innehåller psilocybin farliga och i så fall - på vilket sätt?

Publicerad 24 mars 2014 (uppdaterad 28 mars 2018)

Svampar som innehåller psilocybin är farliga främst utifrån dess påverkan på centrala nervsystemet. Skadorna som kan uppstå är mycket individuella. Ruset från psilocybin sägs till stor del likna ett LSD-rus, största skillnaden är att det är kortare, runt sex timmar. En tolerans byggs upp fort. Efter en första dos kommer mer av drogen ge betydligt svagare effekt. Några dagar efter intag har toleransen dock minskat igen.

Hjärnan och serotoninet påverkas på samma sätt av psilocybin som LSD. Substansen psylocibin är narkotikaklassad och benämns som "narkotika som normalt inte har medicinsk användning". Sedan 1999 är även svampar som innehåller psilocybin narkotikaklassade i Sverige vilket innebär att man inte får plocka dem eller hantera dem på annat sätt.

Psilocybin omvandlas i kroppen till det aktiva ämnet psilocin. Effekterna börjar kännas av efter 15-45 minuter, beroende på vilket sätt svampen intas.

Vanliga effekter är upplevelser av eufori och intensiva relationer till, och förståelse för, andra människor, naturen och universum. Det är vanligt med jobbiga upplevelser av psilocybin; ångest, oro, panik eller otäcka hallucinationer kan förekomma. Negativa fysiska effekter kan bestå av kramper, muskelryckningar eller illamående.

Källor:
Intoxikation och Missbruk
Tullverket
EMCDDA
Läkemedelsverket
Giftinformationscentralen
Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor, författare Jonas Hartelius, Svenska Carnegie institutet, Svenska narkotikapolisföreningen, Mediahuset, Göteborg 2012.

Fler vanliga frågor

Faktablad