Är LSD beroendeframkallande?

Publicerad 24 mars 2014 (uppdaterad 2 mars 2018)

LSD räknas inte till droger som ger ett genuint beroende enligt kriterierna i diagnosmanualerna DSM och ICD.

Beroende kan dock definieras lite olika om man går ner på individnivå. Det finns de som tagit LSD och sedan inte kunnat sluta tänka på när nästa gång ska bli. Då ligger det nära till hands att personen definierar sig som att ha ett psykiskt beroende till LSD.

Den som tar LSD vid några tillfällen på kort tid kommer snart att behöva en högre dos för att få effekt då hjärnan vänjer sig och utvecklar tolerans mot drogen. LSD kan också ge abstinensreaktioner i form av irritation, koncentrationssvårigheter och andra psykiska reaktioner. Du kan läsa mer om LSD här.

Källor:
Intoxikation och Missbruk
EMCDDA
Narkotika, dopningsmedel och hälsofarliga varor, författare Jonas Hartelius, Svenska Carnegie institutet, Svenska narkotikapolisföreningen, Mediahuset, Göteborg 2012.
Beroendemedicin, Studentlitteratur, Johan Franck & Ingrid Nylander, 2015.
Beroendetillstånd, Studentlitteratur, Markus Heilig, 2008

Fler vanliga frågor

Faktablad