Är inte alkohol skadligt? Borde det inte också kallas för en drog?

Publicerad 13 maj 2014 (uppdaterad 2 september 2019)

Alkohol kan verkligen vara skadligt och benämns faktiskt drog. Ämnen som är sinnesförändrande och/eller beroendeframkallande kallas ju för droger och alkohol har ju faktiskt bägge dessa egenskaper. Däremot är inte alkohol narkotika vilket många blandar ihop med ordet "drog". Att alkohol är tillåtet beror till stor del på att det finns en lång tradition av att dricka det i Sverige. Hade alkohol tagits fram idag så hade den kanske inte haft samma legala status.

Att alkohol är farligt finns det många tecken på, inte minst i alkohollagen. Där finns många lagar och regler som talar om hur och när alkohol får säljas, köpas, drickas och hur det får marknadsföras.

Här kan du läsa mer om vad en drog är.

Fler vanliga frågor

Faktablad