Är flugsvamp narkotika? Hörde att man kan få hallucinationer.

Publicerad 27 augusti 2019

Flugsvampar och dess gifter är inte narkotikaklassade men de kan mycket riktigt framkalla hallucinationer. Flugsvampar är bara några i raden av svampar och andra växter som innehåller hallucinogena ämnen och som förekommer vilt i naturen.

Växter eller ämnen som klassificeras som narkotika är främst sådana som rapporteras användas mer frekvent i missbrukssyfte. Här kan nämnas svampen toppslätskivling vilken innehåller ämnena Psilocybin och Psilocin. Toppslätskivlingen är narkotikaklassad för sig som svamp och ämnena är även narkotikaklassade separat. Detta gör att även andra svampar som innehåller ämnena är narkotika om de är framodlade, eller om de har torkats eller beretts på annat vis.

Att folk inte intresserar sig för att använda det stora flertalet vilda hallucinogena växter är att man kan räkna med otrevliga biverkningar. Dessa kan vara allt från relativt lindriga till direkt livsfarliga. Exempelvis innehåller den kända röda flugsvampen varierande grader av ämnena muskimol, ibotensyra, muskazon och muskarin; gifter som påverkar nervsystemet. Förtäring av flugsvamp kan ge symptom så som yrsel, förvirring med inslag av hallucinationer, oro, sänkt medvetande och i allvarliga fall kramper.

Källa:

Europeiska centrumet för kontroll av narkotika och narkotikamissbruk (EMCDDA)

Giftinformationscentralen

Internetmedicin

Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2011:10) om förteckningar över narkotika

Fler vanliga frågor

Faktablad