Är ecstasy farligare om samtidigt dricker alkohol?

Publicerad 24 mars 2014 (uppdaterad 20 augusti 2021)

Ja, kroppens organ blir mer belastade när de är exponerade för flera gifter, vilket både alkohol och MDMA är. Genom att ecstasy påverkar både hjärnans reglering av temperaturen i kroppen och vätskebalansen kan ecstasy i sällsynta fall orsaka livshotande störningar i flera av kroppens organ. Kroppstemperaturen förhöjs regelmässigt under ecstasyrus, vilket kan leda till kollapser, värmeslag och dödsfall. Vid högre doser kan hjärtrytmrubbningar och högt blodtryck uppträda.

Eftersom kroppens vätskebalans och kroppens temperatur påverkas av ecstasyrus blir användaren i de flesta fall väldigt törstig vilket kan leda till att användaren dricker mer alkohol än vad som var tänkt. En välkänd risk med ecstasy är att användaren dricker stora mängder vatten vilket riskerar leda till ”vattenförgiftning”. Vattenförgiftning är ett tillstånd där njurarna inte kan göra sig av med överflödigt vatten vilket gör att blodet blir utspätt. Detta tillstånd leder till förvirring, sänkt medvetande och epileptiska kramper. Det är vid detta livsviktigt att den drabbade hindras från att dricka, även om denne känner sig törstig, och att ambulans tillkallas.

Källor:
Intoxikation och missbruk
EMCDDA
Beroendemedicin, J. Franck & I. Nylander studentlitteratur 2015.

Fler vanliga frågor

Faktablad