Är det vuxna eller ungdomar som använder mest droger?

Publicerad 11 augusti 2020 (uppdaterad 7 september 2021)

Det finns många olika droger. Alkohol och tobak är exempel på lagliga droger. Det finns också olagliga droger, som narkotika. Ibland används ordet droger när man egentligen menar narkotika.

Det är vuxna som använder mest droger (både olagliga och lagliga). De använder droger oftare än ungdomar, och använder även större mängder och fler sorter.

Om man tittar närmare på olika åldersgrupper så kan man se bland annat att:

  • Unga (16–29 år) är de som oftast dricker sig berusade av alkohol.
  • Den äldsta av de undersökta åldersgrupperna (65–84 år) är de som dricker alkohol vid flest gånger per vecka.
  • Rökning är vanligast i åldern 17–29 år. Den åldersgruppen är också de som använder mest snus.
  • Störst mängd cigaretter konsumeras i åldersgruppen 50–64 år. Det beror på att det är många i den åldern som röker varje dag.
  • Att ha rökt cannabis det senaste året är vanligast i åldern 16-29 år.

Källa:
CAN rapport 180 "Drogutvecklingen i Sverige 2019"
CAN rapport 194 ”Tobaksvanor i Sverige 2003-2019”

 

Faktablad