Är det vuxna eller ungdomar som använder mest droger?

Publicerad 11 augusti 2020

Droger är ett brett begrepp som kan användas för ämnen som är sinnesförändrande och/eller ämnen man kan bli beroende av. Många använder ordet drog som synonym till narkotika, vilket kan förvirra då det ju även finns lagliga droger så som tobak och alkohol. Oavsett vilken drog man tittar på, så är det vuxna som använder mest droger om man ser till volym, antal sorter och hur ofta de används.

Delas vuxengruppen in i olika åldersintervall är det gruppen unga vuxna (16–29 år) som oftast dricker sig berusade av alkohol. Den äldsta åldersgruppen (65–84 år) är dock de som dricker alkohol vid flest antal tillfällen per vecka. Gällande tobak är rökning vanligast i åldern 17–29 år och de är även överrepresenterade när det kommer till snusanvändning. Störst mängd cigaretter konsumeras i åldersgruppen 50–64 år, vilket kan förklaras med att de i större utsträckning är dagligrökare. När det kommer till cannabisrökning så är det vanligast med både års- och månadsaktuell cannabisanvändning i gruppen 17–29 år. För vidare läsning, se CAN rapporten "Drogutvecklingen i Sverige 2019".

Källa:

CAN rapport 180 "Drogutvecklingen i Sverige 2019"

Faktablad