Är det sant att amfetamin används mot hyperaktivitet hos barn (ADHD)?

Publicerad 25 mars 2014 (uppdaterad 28 mars 2018)

Ja, det är sant. Vissa av de läkemedel som används för behandling av ADHD i Sverige idag innehåller ämnet Metylfenidat, ett centralstimulerande ämne som har liknande effekter som amfetamin. De läkemedel som är godkända i Sverige heter Concerta, Equasym, Medikinet och Ritalin och får endast skrivas ut av läkare efter en grundlig utredning. Medicinerna förbättrar uppmärksamheten och minskar förekomsten av impulsivt beteende. De finns i olika styrkor och har lite olika egenskaper och verkningstider.

Det finns idag en rad andra läkemedel som inte innehåller amfetaminliknande ämnen som Metylfenidat. Exempelvis atomoxetin i läkemedlet "Strattera" eller guanfacin i läkemedlet "Intuniv".

Redan under 1930-talet började man använda amfetamin som läkemedel mot vissa typer av sjukdomar och symptom. Amfetamin användes bland annat som lugnande medel för barn med utagerande beteende. Beteenden som idag utgör vissa av i kriterierna för diagnosen ADHD.

Källa:
Beroendemedicin, J. Franck/ I. Nylander, 2015
Läkemedelsverket
FASS

Fler vanliga frågor

Faktablad