Är det okej att en tonåring blir bjuden på alkohol av sina föräldrar?

Publicerad 14 maj 2014 (uppdaterad 14 maj 2020)

Svaret är olika beroende på om man ser till forskning eller den svenska alkohollagen.

Alkoholforskare har slagit fast att vuxnas inställning till alkohol påverkar hur mycket deras tonåringar dricker. Ju tidigare en person börjar dricka desto högre är risken för att utveckla alkoholproblem senare i livet. Vuxna som låter sina tonåringar smaka på alkohol bidrar oftast till ökat och mer riskfyllt drickande på både kort och lång sikt. Det vill säga att de vuxna som är restriktiva kring alkohol minskar risken för att unga ska få alkoholproblem senare i livet. Det finns alltså inget stöd för att vuxna kan ”skola in” sina tonåringar att dricka på ett balanserat sätt genom att bjuda dem på alkohol.

Sammanfattningsvis: unga som blir bjudna på alkohol hemma dricker mer och oftare än de som inte blir bjudna.

Enligt alkohollagen är det dock tillåtet för föräldrar att bjuda på en mindre mängd alkoholdryck under uppsikt med hänsyn tagen till sammanhang, mognad och ålder. Alkohollag (2010:1622) 3 kap 9 § 3 st.

Källor:
"Adolescent alcohol use: Implications for prevention" AK. Danielsson (2011) Karolinska institutet
"The prospective association between sipping alkohol by the sixth grade and later substance use" K. Jackso mfl. (2015) Brown University
Tonårspalören
Alkohollag

Fler vanliga frågor

Faktablad