Är det många ungdomar som använder droger i Sverige?

Publicerad 11 augusti 2020

Det går att definiera användande på olika sätt och därmed få fram olika svar till denna fråga. Enstaka användande och användning som skett för länge sedan, kan rimligen inte definieras som att “använda”. Frågan försöker snarare fånga in mer av regelbundet och aktuellt användande. I rapporten Skolelevers drogvanor 2019 har nästan 10 000 elever svarat på olika typer av frågor om sina drogvanor. Här kan man bland annat läsa att alkoholanvändandet och tobaksanvändandet har minskat bland unga under många år. Narkotikaanvändandet har varit relativt stabilt under den senaste tioårsperioden med en viss ökning gällande frekvens i konsumtionen bland de elever som väl använt narkotika.

Mer om detta kan du läsa i CAN rapport 192 "Ungas frågor och svar".

Källa:

CAN rapport 187 "skolelevers drogvanor 2019"

Faktablad