Är det farligt att dricka vatten under ecstasyintag?

Publicerad 24 mars 2014 (uppdaterad 20 augusti 2021)

Intag av ecstasy höjer gradvis kroppstemperaturen vilket kan bidra till uttorkning. Därför är det bra att dricka vatten för att motverka detta tillstånd. Dock bör man vara medveten om risken (vanligare hos kvinnor), att drabbas av så kallad ”vattenförgiftning”. Vattenförgiftning är ett tillstånd där njurarna inte kan göra sig av med överflödet av vatten i kroppen och blodet därför blir alldeles för utspätt. Detta kan leda till förvirring, sänkt medvetande och epileptiska kramper. Tillståndet förvärras av vätskeintag, därför ska den drabbade hindras från att dricka även om han/hon känner sig törstig. Olika individer har olika effektiv ämnesomsättning, vilket gör att man förbränner vätskor och droger olika snabbt.  Därför kan det vara svårt att uppskatta hur mycket vatten man kan behöva- och klarar av att dricka under påverkan av ecstasy. Tillstånd av vattenförgiftning är direkt livshotande varför ambulans måste tillkallas vid misstanke om det.

Källor:
Skadeverkningar av MDMA (”Ecstasy”),
Intoxikation och missbruk
EMCDDA

Fler vanliga frågor

Faktablad