Är det farligt att dra in lustgas?

Publicerad 24 mars 2014 (uppdaterad 28 mars 2018)

Ja, det kan vara farligt. Då lustgas används inom sjukvården och vid förlossningar så kan man kanske få en uppfattning om att det är ofarligt men så är det inte. Då gasen inhalerats direkt från gastuber får man i sig en mer koncentrerad gas än vad man får på sjukhuset där gasen blandas med syrgas. Koncentrerad lustgas kan vara mycket kall vilket kan ge skador i näsan, på läpparna, på stämbanden och i de övre luftvägarna. Dödsfall har inträffat på grund av den syrebrist som kan uppstå vid inandning av outblandad lustgas.

Källa:
Läkemedelsverket
FASS

Fler vanliga frågor

Faktablad