Är ungdomar liberala till narkotika?

Publicerad 12 augusti 2020 (uppdaterad 1 september 2021)

I CAN:s fokusrapport Upp till var och en? beskrivs förändringar mellan åren 2003 till 2019 i ungas attityder till narkotika. Det har skett stora förändringar. Jämfört med 2003, var unga 2019 mindre benägna att uppfatta narkotika som ett problem. De hade också en mindre restriktiv syn på narkotika. Men andelen som använt narkotika hade bara ökat lite. Även om det skett stora förändringar mellan åren, uppfattar de flesta narkotika som ett problem.

Källa:
CAN fokusrapport 07 "Upp till var och en"

Fler vanliga frågor

Faktablad