Är dagens ungdomar liberala till narkotika?

Publicerad 12 augusti 2020 (uppdaterad 11 augusti 2020)

Det finns olika sätt att tänka kring vad det innebär att vara liberalt inställd till narkotika. I fokusrapporten Upp till var och en? från 2020 utreddes i vilken grad skoleleverna uppfattade narkotika som problematiskt och hur restriktivt inställda de var till narkotika. Detta sammanfattades i rapporten som ungdomars attityd till narkotika.

Mellan 2003 och 2019 hade ungdomars attityd till narkotika blivit mer tillåtande. Förändringarna har dock inte lett till motsvarande ökning i andelen elever som använt narkotika under dessa år.

Källa:

CAN fokusrapport 07 "Upp till var och en"

Fler vanliga frågor

Faktablad